czapka

Grupa socjoterapeutyczna

Od grudnia 2018 roku Śląski Ośrodek Psychoterapii Psychodynamicznej rozszerza działalność o prowadzenie zajęć socjoterapeutycznych skierowanych do młodzieży. Zajęcia mają na celu wypracowanie nowych, efektywnych strategii radzenia sobie z emocjami w codziennych sytuacjach oraz w relacjach interpersonalnych. Zajęcia adresowane są do młodych ludzi w wieku od 14 do 18 lat, którzy przejawiają różnego rodzaju trudności z okazywaniem lub kontrolowaniem emocji oraz komunikacją, co niekorzystnie wpływa na ich relacje z szeroko pojętym otoczeniem. Praca będzie odbywała się w grupach do 10 osób i będzie miała postać grupy zamkniętej. Zajęcia będą trwały od grudnia 2018 do czerwca 2019 roku, z częstotliwością jeden raz w tygodniu, przez dwie godziny, w poniedziałki od godziny 17 do 19. Data pierwszych zajęć to 03.12.2018. Rekrutacja do grupy będzie poprzedzona konsultacją kwalifikacyjną u osób prowadzących.

Grupa prowadzona będzie przez dwóch wykwalifikowanych psychologów/psychoterapeutów socjoterapeutów, mgr Hannę Adamek-Lewandowską oraz mgra Damiana Bobaka. Koszt uczestnictwa to 200 zł/miesiąc, rozmowa kwalifikująca – 50 zł.

Osoby chętne zachęcamy do zapisów pod numerami telefonu: 888-660-006 lub 515-357-385, bezpośrednio u prowadzących grupę.