mgr Agnieszka Brańka

Absolwentka Psychologii na Uniwersytecie Śląskim w Katowicach. Ukończyła 4-letnią Szkołę Psychoterapii Psychodynamicznej w Krakowskim Centrum Psychodynamicznym uzyskując dyplom. Swoje doświadczenie zawodowe zdobywała w Zakładzie Pielęgnacyjno – Opiekuńczym  Psychiatrycznym dla Dzieci i Młodzieży, Świetlicy Socjoterapeutycznej oraz Środowiskowym Domu Samopomocy. Odbywała staże kliniczne w Oddziale Psychiatrycznym w Bytomiu oraz w IV Oddziale Psychiatrycznym Zaburzeń Afektywnych i Nerwicowych Centrum Psychiatrii w Katowicach. Obecnie pracuje w Ośrodku Terapii Nerwic Dla Dzieci i Młodzieży, gdzie prowadzi psychoterapię indywidualną i grupową. Ze Śląskim Ośrodkiem Psychoterapii Psychodynamicznej współpracuje od 2016 roku, gdzie zajmuje się psychoterapią dorosłych i młodzieży. Członek Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Psychodynamicznej. Pracuje pod stałą superwizją.

Kontakt: +48 697 216 756