mgr Dominika Machynia-Rzepka

Ukończyła studia uniwersyteckie o kierunku psychologia. Uzyskała certyfikat psychoterapeuty PTPPd nr 115. Uczestniczy regularnie w superwizjach prowadzonych przez superwizorów ISTFP specjalizujących się w leczeniu zaburzeń osobowości metodą TFP.

Swoje doświadczenie zawodowe zdobywała pracując w poradni zdrowia psychicznego, prowadząc terapię dzieci i dorosłych. Obecnie pracuje w poradni zdrowia psychicznego, gdzie prowadzi terapię indywidualną i grupową osób dorosłych oraz konsultacje dla par. Współpracuje ze Śląskim Ośrodkiem Psychoterapii Psychodynamicznej od 2011r., gdzie zajmuje się terapią indywidualną osób dorosłych.

Ciągle podnosi swoje kwalifikacje superwizując się u certyfikowanych superwizorów psychodynamicznych oraz uczestnicząc rokrocznie w sympozjach i konferencjach organizowanych przez Polskie Towarzystwo Psychoterapii Psychodynamicznej. Brała udział w szkoleniu w zakresie psychoterapii psychodynamicznej skoncentrowanej na przeniesieniu (TFP) prowadzone przez prof.  Erica Fertucka oraz superwizji  z prof. Otto Kernbergiem oraz  prof. Frankiem Yeomansem, które odbyły się po konferencjach z ich udziałem.

Członek Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Psychodynamicznej.

Kontakt: +48 698 615 177