mgr Małgorzata Kania

Psychoterapeutka po ukończeniu szkoły Psychoterapii Psychodynamicznej w Krawkowskim Centrum Psychodynamicznym. Absolwentka wydziału artystycznego na Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie. Ma doświadczenie w pracy z pacjentami z kręgu zaburzeń psychotycznych, depresyjnych i nerwicowych. Od 2000 roku pracuje w Klinice Psychiatrii i Psychoterapii w Katowicach, gdzie prowadzi pracownię arteterapii. Uczestniczy w wielu szkoleniach i konferencjach dotyczących zagadnień z psychoterapii i arteterapii. Jest członkiem Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Psychodynamicznej.

W przeszłości współpracowała z gabinetem “Syntonia” w Gliwicach- pomoc psychologiczna i psychoterapeutyczna.

Obecnie przyjmuje w Śląskim Ośrodku Psychoterapii Psychodynamicznej w Katowicach, gdzie zajmuje się psychoterapią dorosłych i młodzieży.

Pracę terapeutyczną poddaje systematycznej superwizji.