mgr Małgorzata Kania

Psychoterapeutka po ukończeniu czteroletniej szkoły psychoterapii w Krakowskim Centrum Psychoterapii Psychodynamicznej oraz dwuletnim Studium Socjoterapii i Psychoterapii Młodzieży. Obecnie w drodze do uzyskania certyfikatu psychoterapeuty psychodynamicznego. Studia magisterskie ukończyła na obecnej Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie. Posiada Certyfikat Terapeuty Środowiskowego oraz Specjalisty Terapii  Środowiskowej. Posiada kilkunastoletnie doświadczenie pracy terapeutycznej, które zdobyła  pracując na Oddziale Psychiatrii i Psychoterapii oraz  Oddziale Dziennym Rehabilitacji Psychiatrycznej w tym Zaburzeń Nerwicowych Górnośląskiego Centrum Medycznego w Katowicach.  Uczestniczy w  szkoleniach i konferencjach dotyczących zagadnień z psychoterapii. Jest członkiem Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Psychodynamicznej oraz Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego.

 W przeszłości współpracowała z gabinetem “Syntonia” w Gliwicach- pomoc psychologiczna i psychoterapeutyczna.

Obecnie w Śląskim Ośrodku Psychoterapii Psychodynamicznej w Katowicach, zajmuje się psychoterapią dorosłych i młodzieży.

Pracę terapeutyczną poddaje systematycznej superwizji.

Kontakt: +48 504 131 595