fotele-jedna_os

o ośrodku

Śląski Ośrodek Psychoterapii Psychodynamicznej powstał w listopadzie 2006 roku. Od początku swojego istnienia prowadzimy równocześnie działalność psychoterapeutyczną, jak i szkoleniową. Wieloletnia współpraca z Krakowskim Centrum Psychodynamicznym zaowocowała organizacją i prowadzeniem Etapu Wstępnego Psychodynamicznego Studium Socjoterapii i Psychoterapii Młodzieży. Aktywne działanie w ramach Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Psychodynamicznej zaowocowało w czerwcu 2010r wyłonieniem się Górnośląskiego Oddziału Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Psychodynamicznej.

Jesteśmy grupą psychoterapeutów pracujących w paradygmacie psychodynamicznym, absolwentami Krakowskiego Centrum Psychodynamicznego. Nasza praca jest pod stałą superwizją certyfikowanych superwizorów Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Psychodynamicznej oraz Polskiego Towarzystwa Psychologicznego.