dziurka1_bis

leczenie zaburzeń osobowości

Proponowaną przez nasz Ośrodek metodą pracy jest terapia skoncentrowana na przeniesieniu czyli TFP (Transference Focused Psychotherapy). Skierowana jest ona do osób z rozpoznaniem zaburzeń osobowości m.in. borderline czy narcystycznych. Jest to skuteczna i uznana, oparta na dowodach metoda leczenia, która powstała w Weill Cornell Medical College, a jej twórcami są O. Kernberg, F. Yeomans oraz J. Clarkin (http://istfp.org).

TFP jest metodą leczenia, która nie tylko ma prowadzić do złagodzenia czy redukcji objawów, ale poprzez zmianę struktury psychicznej pacjenta, ma poprawić jego funkcjonowanie w głównych obszarach życia: zawodowym, społecznym i  uczuciowym.

Podjęcie psychoterapii poprzedzają konsultacje (nawet do kilkunastu), których celem jest rozeznanie problemów z jakimi zgłasza się pacjent, dokładna wstępna diagnoza struktury psychicznej oraz ustalenie ram leczenia, w tym także zagrożeń dla trwania terapii takich jak np. porzucenie pracy zarobkowej, autodestrukcyjne zachowania, uzależnienia. Po konsultacjach następuje ustalenie kontraktu i rozpoczęcie psychoterapii. TFP jest metodą pracy w formule dwóch sesji tygodniowo. Zadaniem pacjenta jest realizacja celów ustalonych w kontrakcie oraz systematyczne uczestniczenie w sesjach. Podczas sesji pacjent swobodnie dzieli się myślami zarówno związanymi z życiem codziennym, relacjami z ludźmi, jak i dotyczącymi osoby psychoterapeuty, a nawet miejsca odbywania się psychoterapii. Terapeuta zaś słucha uważnie, a gdy to konieczne komentuje wypowiedzi pacjenta, odnosi się do nich, dopytuje. Terapeuta konfrontuje pacjenta z treściami niedostępnymi dotychczas jego świadomości, a odnoszącymi się do jego postrzegania rzeczywistości, które to postrzeganie ze względu na zaburzoną strukturę osobowości jest skrajne i sprzeczne. Dzięki temu pacjent może poznać inny, odmienny od własnego punkt spojrzenia na własne przeżycia i doświadczenia, co sprzyja rozwijaniu refleksji o własnym funkcjonowaniu. Strategie i techniki stosowane w TFP oraz jasne ramy leczenia zawarte w kontrakcie sprzyjają także zmniejszeniu impulsywnych zachowań. Podczas terapii ważnym obszarem pracy jest analiza relacji między pacjentem a terapeutą.