panele1

psychoterapia dzieci i młodzieży

Młodzież w wieku dorastania doświadcza wielu przemian w sferze fizycznej, psychicznej i emocjonalnej. To czas burzliwych przeżyć, emocji, dylematów, z którymi młodzi ludzie nie zawsze potrafią samodzielnie sobie poradzić. Szukając własnej drogi i tożsamości oddalają się od rodziców, nie potrafią utrzymać z nimi prawidłowych relacji, wchodzą w konflikty z otoczeniem. Takie zachowania są najczęściej naturalną częścią rozwoju dziecka i nie zawsze świadczą o występowaniu zaburzeń, jednak ignorowane mogą prowadzić do ich powstawania. Dlatego w terapii nastolatków niezwykle pomocna jest współpraca i wsparcie rodziców.

Najczęściej diagnozowane problemy u dzieci i młodzieży to: zaburzenia zachowania i emocji (zachowania agresywne, autodestrukcyjne, antyspołeczne, socjopatyczne), zaburzenia depresyjne, próby samobójcze, trudności adaptacyjne, trudności w tworzeniu i utrzymaniu prawidłowych relacji z rówieśnikami i dorosłymi, fobie szkolne, trudności w nauce, moczenie nocne, lęki, natręctwa, zaburzenia jedzenia, kryzysy charakterystyczne dla wieku dorastania, objawy psychosomatyczne.

Formy pomocy:

  • psychoterapia indywidualna dzieci i młodzieży
  • konsultacje indywidualne
  • konsultacje psychoedukacyjno – terapeutyczne dla rodziców

Psychoterapia indywidualna dzieci i młodzieży odbywa się zazwyczaj raz w tygodniu, sesje trwają 50 minut. Pierwsze spotkanie jest dłuższe – pow. 60 minut i ma na celu zdiagnozowanie problemu oraz zaproponowanie najkorzystniejszej formy pomocy.

Wskazane jest aby w pierwszym spotkaniu uczestniczył rodzic lub opiekun. Rodzic pomoże wnieść istotne informacje na temat funkcjonowania dziecka w środowisku oraz upewni się, że nastolatek będzie pracował w bezpiecznej atmosferze pod opieką specjalistów.

W przypadku osoby niepełnoletniej niezbędne jest wyrażenie zgody rodzica na terapię, natomiast po ukończeniu 18 roku życia nastolatek na terapię może zgłosić się samodzielnie.