fotel-pojedynczy

superwizja psychoterapii

Prowadzimy superwizje indywidualne i grupowe dla osób będących w trakcie szkolenia oraz po szkoleniu. Superwizje uznawane są do dyplomu Szkoły Psychoterapii Psychodynamicznej oraz do certyfikatu psychoterapeuty PTPPd.

mgr Dorota Michalik
terminy kolejnych spotkań: 4 lutego 2017, 4 marca 2017, 1 kwietnia 2017, 13 maja 2017, 3 czerwca 2017. Osoby zainteresowane dołączeniem do grupy proszone są o kontakt telefoniczny lub mailowy.

mgr Patrycja Staniszewska
grupa absolwencka, kolejne spotkania: 25 lutego 2017, 25 marca 2017, 29 kwietnia 2017, 27 maja 2017, 17 czerwca 2017.

superwizja pracy psychoedukacyjnej i psychokorekcyjnej

Osoby pracujące  z dziećmi i młodzieżą, prowadzące warsztaty umiejętności psychospołecznych oraz zajęcia treningowe zapraszamy do indywidualnej superwizji swojej pracy. Omówienie swoich dylematów oraz pracy z grupą pozwala na rozeznanie procesu grupowego oraz bardziej świadome i profesjonalne prowadzenie zajęć.

Superwizje te uznawane są przez Polskie Towarzystwo Psychologiczne – przy ubieganiu się o certyfikat trenera I stopnia oraz certyfikat socjoterapeuty.

kontakt
mgr Dorota Michalik +48 608 710 094
mgr Patrycja Staniszewska +48 608 638 150