fotel-pojedynczy

superwizja psychoterapii

Prowadzimy superwizje indywidualne i grupowe dla osób będących w trakcie szkolenia oraz po szkoleniu. Superwizje uznawane są do dyplomu Szkoły Psychoterapii Psychodynamicznej oraz do certyfikatu psychoterapeuty PTPPd.

mgr Dorota Michalik
grupy absolwenckie Katowice i Bydgoszcz

mgr Patrycja Staniszewska
grupy absolwenckie: pierwszy piątek i pierwsza sobota miesiąca.

superwizja pracy psychoedukacyjnej i psychokorekcyjnej

Osoby pracujące  z dziećmi i młodzieżą, prowadzące warsztaty umiejętności psychospołecznych oraz zajęcia treningowe zapraszamy do indywidualnej superwizji swojej pracy. Omówienie swoich dylematów oraz pracy z grupą pozwala na rozeznanie procesu grupowego oraz bardziej świadome i profesjonalne prowadzenie zajęć.

Superwizje te uznawane są przez Polskie Towarzystwo Psychologiczne – przy ubieganiu się o certyfikat trenera I stopnia oraz certyfikat socjoterapeuty.

kontakt
mgr Dorota Michalik +48 608 710 094
mgr Patrycja Staniszewska +48 608 638 150