mgr Dominika Machynia-Rzepka

Ukończyła studia uniwersyteckie o kierunku psychologia. Uzyskała certyfikat psychoterapeuty PTPPd nr 115. Uczestniczy regularnie w superwizjach prowadzonych przez superwizorów ISTFP specjalizujących się w leczeniu zaburzeń osobowości metodą TFP

Swoje doświadczenie zawodowe zdobywała pracując w poradni zdrowia psychicznego, prowadząc terapię dzieci i dorosłych. Obecnie pracuje w poradni zdrowia psychicznego, gdzie prowadzi terapię indywidualną i grupową osób dorosłych oraz konsultacje dla par. Współpracuje ze Śląskim Ośrodkiem Psychoterapii Psychodynamicznej od 2011r., gdzie zajmuje się terapią indywidualną osób dorosłych oraz konsultacjami dla par.

Ciągle podnosi swoje kwalifikacje superwizując się u certyfikowanych superwizorów psychodynamicznych oraz uczestnicząc rokrocznie w sympozjach i konferencjach organizowanych przez Polskie Towarzystwo Psychoterapii Psychodynamicznej. Brała udział w szkoleniu w zakresie psychoterapii psychodynamicznej skoncentrowanej na przeniesieniu (TFP) prowadzone przez prof.  Erica Fertucka oraz superwizji  z prof. Otto Kernbergiem oraz  prof. Frankiem Yeomansem, które odbyły się po konferencjach z ich udziałem.

Członek Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Psychodynamicznej.

Kontakt: +48 698 615 177