fotel-nogi2

Psychodynamiczne Studium Socjoterapii i Psychoterapii Młodzieży

Psychodynamiczne Studium Socjoterapii i Psychoterapii Młodzieży organizowane jest we współpracy z Krakowskim Centrum Psychodynamicznym. Jest to dwuetapowe szkolenie wprowadzające w obszar pracy socjaterapeutycznej, ze szczególnym uwzględnieniem psychoedukacji, psychoprofilaktyki oraz wszelkich form pomocy psychologiczno-pedagogicznej dla dzieci i młodzieży, z jednoczesnym zakreśleniem podstaw rozumienie i pracy psychoterapeutycznej w oparciu o paradygmat psychodynamiczny. Zajęcia mają charakter treningowy, warsztatowy, seminaryjny oraz wykładowy. Konstrukcja merytoryczna kursu umożliwia opanowanie podstaw pracy indywidualnej w zakresie szeroko rozumianego poradnictwa a także podstaw organizacji i prowadzenia różnorodnych form tak treningowych, jak i warsztatowych. Ponadto daje możliwość poruszania się w obszarze diagnozy problematyki pacjentów, kwalifikacji do różnych sposobów leczenia a także podstawy pracy terapeutycznej. Po otrzymaniu dyplomu ukończenia Studium istnieje możliwość starania się o Certyfikat Trenerski i/lub Certyfikat Socjoterapeuty Polskiego Towarzystwa Psychologicznego oraz kontynuowania nauki na podyplomowym szkoleniu w zakresie psychoterapii psychodynamicznej.

Etap wstępny

Odbywa się m.in. w Katowicach. Jest to roczne szkolenie pozwalające na zdobycie praktycznych umiejętności przeprowadzania różnego rodzaju zajęć grupowych, warsztatów oraz treningów, dające także okazję do doświadczenia własnego funkcjonowania w grupie szkoleniowej, a co za tym idzie poszerzenie swoich umiejętności i kompetencji psychospołecznych niezbędnych w pracy zawodowej. Po ukończeniu Etapu wstępnego można kontynuować szkolenie na etapie zaawansowanym, który daje specjalistyczne przygotowanie zarówno do diagnozowania, rozumienia i dostosowania interwencji do problematyki podopiecznych, jak i do organizacji placówek typu świetlice socjoterapeutyczne czy poradnie pedagogiczno- psychologiczne. Etap ten odbywa się w Krakowie, Gdańsku, Poznaniu, Szczecinie oraz Bydgoszczy.

Etap wstępny – konstrukcja szkolenia

40 godzin – Trening interpersonalny, umożliwiający doświadczenie siebie w relacji z grupą, określenie swoich możliwości oraz ograniczeń w sytuacji grupowej (40 godzin).

130 godzin – sześć dwudniowych, weekendowych spotkań warsztatowych odbywających się raz w miesiącu, będących wprowadzeniem w tematykę socjoterapii, psychoedukacji oraz poradnictwa, a także podstawowych metod pracy plus jednodniowy warsztat wprowadzający do wakacyjnego zgrupowania szkoleniowego.

Warsztaty te obejmują swoim zakresem poniższe tematy:

 • elementy psychologii ogólnej
 • elementy pedagogiki i psychologii rozwojowej
 • teoria socjoterapii
 • diagnoza socjo– i psychoterapeutyczna dzieci i młodzieży
 • kontakt terapeutyczny
 • komunikacja interpersonalna
 • fazy rozwoju grupy i zjawiska w niej zachodzące
 • elementy terapii indywidualnej i grupowej
 • elementy profilaktyki uzależnień
 • rysunek w pracy terapeutycznej
 • teoria i zastosowanie  psychodramy
 • elementy treningu twórczości, asertywności i relaksacji
 • wykład dotyczący adolescencji
 • wykład dotyczący procesu grupowego

Razem 170 godzin

Ukończenie szkolenia umożliwia kontynuowanie nauki w Etapie Zaawansowanym Psychodynamicznego Studium Socjoterapii i Psychoterapii Młodzieży.

Warunkiem ukończenia etapu wstępnego jest:

 • pozytywny wynik zaliczenia pracy pisemnej,
 • zaliczenie zajęć składających się na szkolenie,
 • uregulowane sprawy formalne

Koszt Etapu Wstępnego to 3500zł płatne w ratach: 300zł – rata kwalifikacyjna, 800zł – trening interpersonalny, 6 rat po 400zł (płatne co miesiąc przed zajęciami).

Rekrutacja do Studium

Osoby chcące wziąć udział w Etapie Wstępnym w Katowicach proszone są odesłanie wypełnionej ankiety na adres: poczta@sopp.com.pl

Harmonogram 2023/2024

Studium zaczyna się trzydniowym treningiem interpersonalnym w dniach 17, 18, 19 listopada 2023.

Terminy studium:

16-17 grudnia 2023
13-14 stycznia 2024
17-18 lutego 2024
16-17 marca 2024
13-14 kwietnia 2024
11-12 maja 2024